Thành tích đạt được

Năm 2013 Chi cục thuế quận 12 khen thưởng đạt thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2012 Năm 2014 Chi cục thuế Q.12 khen thưởng đạt thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2013 Năm 2014 Cục thuế Tp. HCM khen thưởng đạt thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ...