Thành tích đạt được

  • Năm 2013 Chi cục thuế quận 12 khen thưởng đạt thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2012
  • Năm 2014 Chi cục thuế Q.12 khen thưởng đạt thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2013
  • Năm 2014 Cục thuế Tp. HCM khen thưởng đạt thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2013
  • Năm 2015 Chi cục thuế Q.12 khen thưởng đạt thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2014
  • Năm 2015 Chủ tịch UBND Q.12 khen thưởng vì đã góp phần thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội của Q.12 năm 2014
  • Năm 2015 Cục Thuế Tp. HCM khen Thưởng đạt thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2014
  • Năm 2015 Tổng cục thuế khen thưởng đạt thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2014
  • Ngày 5 tháng 10 năm 2015 Công ty Đạt chứng chỉ ISO 9001: 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *